Privacyverklaring

Privacyverklaring Stichting It Nije Wetter

Op 25 mei 2018 is in Nederland de privacywetgeving ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ ingevoerd. De wet dient ter bescherming van persoonsgegevens en hun verwerking. Het moet duidelijk zijn waarvoor een organisatie persoonsgegevens nodig heeft (doel), gebruikt en bewaart (verwerking), en aan wie persoonsgegevens verstrekt worden (delen).

Stichting Vakantieverblijven It Nije Wetter, hierna te noemen “de Stichting “, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De Stichting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan s.v.p. meteen contact met ons op.

Contactgegevens:  info@itnijewetter.com

Wij respecteren de privacy van bezoekers en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Ons beleid

Persoonsgegevens

De Stichting verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van onze diensten zoals het huren van een vakantiewoning en het uitwisselen van informatie. U verstrekt hiervoor zelf een aantal gegevens.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Persoonsgegevens (potentiële) huurders en donateurs

 • Voor- en/of achternaam
 • Adres
 • Land
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Detailgegevens reservering en boeking
 • Ibannummer

De Stichting verwerkt deze persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of mailen
 • Uw boeking vast te leggen
 • Het afhandelen van betalingen
 • Het bijhouden van het nachtregister (wettelijke eis)

Persoonsgegevens debiteuren en/of crediteuren

 • Naam contactpersoon (bedrijf)
 • Telefoonnummer contactpersoon (bedrijf)
 • Mailadres contactpersoon (bedrijf)

De Stichting verwerkt deze persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of mailen
 • Het afhandelen van betalingen en ontvangsten.

In alle administraties geldt, dat uw persoonsgegevens niet langer worden bewaard, dan strikt nodig voor bovenstaand beschreven doelen, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De Stichting verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen via de post of mail: info@itnijewetter.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto zwart. De Stichting zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

De Stichting onderhoudt een eigen website. U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons vertelt wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven.

Gepubliceerd september 2022, wijzigingen voorbehouden