Huurprijzen en bezetting


Aanvraagformulier Bezetting 3e kwartaal 2020

Alleen aanvragen die via het aanvraagformulier worden ingediend worden in behandeling genomen. Het is nog niet mogelijk om te boeken voor 2021. Pas in oktober/november 2021 wordt dit voor externen opengesteld.

huurprijzen 2020 donateurs huurprijzen 2020 externen Bezetting 4e kwartaal 2020 Bezetting 1e kwartaal 2021 Bezetting 2e kwartaal 2021 Bezetting 3e kwartaal 2021 Bezetting 4e kwartaal 2021

Je kunt boeken via het aanvraagformulier. Onze weken lopen van vrijdag tot vrijdag. Voor de verblijven is de wisseldag op vrijdag. Je mag op de eerste dag van je vakantie niet voor 13.00 uur arriveren en de laatste dag voor 11.00 uur vertrokken te zijn. Bij vertrek dient je de woning goed schoongemaakt achter te laten.

  
Informatie tbv Corona-maatregelen

Toewijzing van een vakantieverblijf is strikt persoonlijk. De betrokken begunstiger en/of zijn partner dient dus in elk geval persoonlijk de vakantie geheel in het toegewezen verblijf door te brengen. Overtreding van deze bepaling leidt in ieder geval tot naheffing van huur en kan royement tot gevolg hebben.Facebook Iconfacebook like button